Sezon 2024

03.05.2024

Kwalifikacje

motokáry tillotson čechy

Steel Ring

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Runda w trakcie

INFORMACJE O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE HANDLOWEJ Sumako Team z siedzibą przy Liďiská 1010, Unhošť, kod pocztowy 273 01 NIP: 26548461 rejestracja: OR u Sądu Okręgowego w Kladnie

Sumako Team (dalej zwana „Spółką Sumako Team”), jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje swoich klientów, partnerów handlowych, użytkowników witryn internetowych www.T4series.cz i sklepu internetowego www.t4series.cz oraz inne podmioty, których dane osobowe przetwarzamy, o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach ochrony prywatności w Spółce Sumako Team.

W tekście dowiesz się szczególnie:

  1. Jakie dane osobowe będą przetwarzane;
  2. W jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe;
  3. Komu mogą być przekazywane dane osobowe;
  4. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe; oraz
  5. Jakie prawa przysługują Ci w zakresie ochrony danych osobowych.

Oświadczamy, że przy przetwarzaniu danych osobowych postępujemy zgodnie z podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

W przypadku potrzeby wyjaśnienia, porady lub omówienia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem e-mail: tillotson.czech@gmail.com.

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy dane, które nam dostarczyłeś lub które uzyskaliśmy legalnie z ogólnodostępnych rejestrów publicznych. Dane, które zazwyczaj przetwarzamy, mogą obejmować: a. Twoje imię i nazwisko / nazwa handlowa, b. adres zamieszkania lub siedzibę, c. datę urodzenia, numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej, d. numer telefonu, e. adres e-mail.

W niektórych naszych miejscach (szczególnie w sklepach lub magazynach) mogą być także sporządzane i następnie przetwarzane z powodów ochrony mienia Spółki lub bezpieczeństwa nagrania z kamer; lokalizacja kamer jest zawsze podana w tych miejscach na tablicy informacyjnej / piktogramie, a nagrania, jeśli są sporządzane, są regularnie i niezwłocznie usuwane (zawsze w jak najkrótszym czasie, nie później niż po 30 dniach).

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie, które są używane w celu:

  1. Cel przetwarzania Dane, które nam przekazujesz, używamy w następujących celach:

W celu realizacji powyższych celów jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych nawet bez Twojej zgody. Przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy oraz dostarczenie danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje pytania lub dostarczenia żądanych informacji są naszym wymogiem umownym, a brak ich dostarczenia może skutkować brakiem zawarcia umowy lub brakiem odpowiedzi na Twoje pytania. Analogicznie dotyczy to celów realizacji obowiązków prawnych Spółki.

Z Twoją zgodą, jeśli ją udzieliłeś (o ile nie chodzi o marketing bezpośredni podlegający uzasadnionemu interesowi Spółki, gdzie wyraźna zgoda nie jest konieczna), możemy użyć Twoich danych osobowych do przesyłania Ci komunikatów handlowych, tj. informowania Cię o wydarzeniach, publikacjach, spełnieniach lub usługach, które świadczymy i które mogą Cię zainteresować.

Przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłki komunikatów handlowych możesz w dowolnym momencie odmówić, co nie wpłynie na nasze inne wzajemne relacje. Wystarczy wysłać nam e-mail z odpowiednim żądaniem na adres tillotson.czech@gmail.com lub na inny adres, z którego otrzymałeś od nas komunikat handlowy.

  1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Sumako Team jako administratora. Nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi i nie przekazujemy ich do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym poddostawcom w celu przetworzenia ich dla nas. Dane osobowe mogą być w tym celu przekazywane w szczególności następującym podmiotom:
  1. Okres przetwarzania danych osobowych Jeśli chodzi o dane osobowe przekazane w związku z zawartym umownym stosunkiem, będziemy przetwarzać takie dane przez okres trwania tego stosunku oraz następnie przez okres konieczny, zwłaszcza z uwagi na przedawnienie wzajemnych roszczeń lub okres odpowiedzialności za wady, maksymalnie przez 10 lat po jego zakończeniu, lub przez okres konieczny do spełnienia obowiązków archiwizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, takich jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa o archiwizacji i rejestracji, czy ustawa o podatku od wartości dodanej. Dane osobowe przekazane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać przez okres w niej określony, ale nie dłużej niż do odwołania takiej zgody przez Ciebie.
  2. Twoje prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas masz następujące prawa: a. prawo dostępu do danych osobowych; b. prawo do sprostowania; c. prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz f. prawo do skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa są wyjaśnione poniżej, abyś mógł/mogła uzyskać jasny obraz ich zakresu. Spółka nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych w rozumieniu RODO. Wszystkie Twoje prawa możesz wykonać, kontaktując się z nami pisemnie listem lub na adres e-mail: tillotson.czech@gmail.com. Skargę możesz również złożyć do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Formularz zgłoszeniowy

Wyścig Písek - 16.09.2023
Wpisowe 5000 Kc
Płatność gotówką na miejscu lub przelew
Kierowca 1
Kierowca 2
Kierowca 3
Kierowca 4
Kierowca 5
Wyścig Steel Ring Třinec - 02.12.2023

Zapisz się na wyścig serii Tillotson

Zapisz się na wyścig Tillotson Spring Endurance Race